You are currently viewing Avantatges i inconvenients d’entrenar al matí

Avantatges i inconvenients d’entrenar al matí

  • Post category:Gimnàs

Com amb tot, cap fórmula és perfecta, i tot té avantatges i inconvenients. En aquest cas, és crucial conèixer-nos bé per decantar-nos per un o altre entrenament. En relació amb els avantatges d’entrenar al matí, aquí et fem cinc recomanacions:

• Podeu ajudar a augmentar la concentració i l’energia de tot el dia
• Pot resultar més senzill trobar les estones d’entrenament, ja que encara no ens veurem submergits en les responsabilitats que tenim durant el dia
• És més fàcil establir rutines d’exercicis constants

Tot i això, també hi ha inconvenients:

• Mai és senzill aixecar-se d’hora, i si no ets una persona matinera, encara menys
• Costa més escalfar el cos, perquè s’acaba d’aixecar i encara no ha estat en moviment
• Si tens una agenda ocupada i moltes coses per fer durant el teu dia a dia, pot ser que disposis de poca estona per entrenar al matí.