Aquesta política de privadesa estableix la manera com es gestionaran les dades personals en aquesta web. És imprescindible que la llegeixis i acceptis abans de continuar navegant.

Cal advertir que aquesta Política de Privadesa podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari on es demanin dades de caràcter personal.

Gimnasfitsport.com ha adequat aquest web a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals

 • Identitat del responsable: Maria Immaculada Tohà Raduà
 • Nom comercial: Gimnasfitsport
 • NIF/CIF: 46573426J
 • Adreça:  Avinguda Montevideo,68 Soterranis 08340 Vilassar de Mar, Barcelona
 • Correu electrònic: gimnasfitsport@hotmail.com
 • Activitat: Gimnàs
 • Dades de contacte amb el delegat de protecció de dades: gimnasfitsport@hotmail.

A efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens envieu a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades d’“Usuaris de la web”.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes a la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la teva informació personal

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els principis següents que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència:  sempre requerirem el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades:  només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals les requerim. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació:  les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat, us informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat:  les teves dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o l’ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les dades?

Les dades personals que tractem en aquesta web procedeixen de:

 • Formulari de contacte

Quins són els teus drets quan ens facilites les dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a aquesta web estem tractant dades personals que em concerneix, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a la persona interessada.
 • Sol·licitar-ne la rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la limitació del tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Els interessats podran  accedir  a les seves dades personals, així com a sol·licitar la  rectificació  de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la  supressió  quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la  limitació  del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden  oposar  al tractament de les seves dades. Aquesta web deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment.
 • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
 • El tractament es fa per mitjans automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tenen dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per enviar un correu al titular, subscriure’s o fer alguna consulta, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable el titular del web referenciat a la pàgina avís legal. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per aquesta web, només com es descriu a l’Avís Legal ia la present Política de Privadesa. Igualment consent expressament la utilització de les dades personals esmentades per a l’enviament d’informació comercial per via electrònica (Email, WhatsApp, SMS,

En aquesta web hi ha diferents sistemes de captura d’informació personal i tracte la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat següent per cada sistema de captura (formularis):

 • Formulari de contacte:  sol·licitem les dades personals següents: Nom, Cognoms i Email per respondre als requeriments dels usuaris d’aquesta web. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre a la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa a la web, els serveis que es presten a través de la web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualsevol altra consulta que pugui tenir.

Hi ha altres finalitats per les quals tractem les teves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions dús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden aquest web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • Per gestionar les xarxes socials. Aquest web pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials d’aquesta web es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que escaigui en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari d’aquest web. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social , informant d´activitats, productes o serveis d´aquesta web. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, aquest web amb domicili referenciat a la secció avís legal serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris del web.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment.

Per contactar amb aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privadesa.

L’oferta prospectiva o comercial de serveis està basada en el consentiment que se us demana, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació mercantil.
 • Fins que no se sol·licite la supressió per l’interessat.
 • Període a partir de la darrera confirmació d’interès: 4 anys.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Moltes eines que utilitzem per gestionar les teves dades són contractades per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, aquest web comparteix dades amb els prestadors següents sota les seves corresponents condicions de privadesa:

Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al vostre ordinador, per ajudar aquesta web a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la galeta sobre el seu ús d’aquesta web (incloent-hi la vostra adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units.

Navegació

En navegar per aquesta web es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives hi ha també les relacionades amb els teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquest web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

 • Anàlisis de Google.

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en conjunt.

Secret i seguretat de les dades

Aquesta web es compromet en l’ús i el tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat ia utilitzar-les d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració , pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les vostres dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

Aquesta web no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, aquesta web s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal ).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se’n aquesta web, haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a aquesta web exonerant la web anteriorment nomenada, de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de contacte.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament per part d’aquest web en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privadesa.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho al titular del web els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas no té caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privadesa

Aquesta web es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, aquesta web anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, aquesta web no realitza pràctiques de SPAM, per tant no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cadascun dels formularis que hi ha al web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conformement al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, aquesta web es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

De part de l’equip que formem aquesta web t’agraïm el temps dedicat a llegir aquesta política de privadesa.